H05Z1Z1-F (RQQ)

Anslutningskabel, halogenfri, färgmärkta ledare, HAR godkänd

  • HAR godkänd = högre acceptans inom Europa
  • Förbättrade brandegenskaper

H05Z1Z1-F är en rund, halogenfri, flexibel anslutningskabel med färgmärkta ledare. För förläggning i torra samt våta utrymmen inomhus.
Kabeln är harmoniserad (HAR godkänd) och lämpar sig för de företag som exporterar inom Europa.

Användningsområde för kabeln är för anslutning av tyngre hushållsapparater t.ex. kylskåp och tvättmaskin även för anslutning av belysningsarmaturer.

Kabeln är halogenfri, vilket betyder att den har låg rökutveckling vid en eventuell brand vilket underlättar vid utrymning av byggnader och ökar personsäkerheten. Det bildas inte heller några korrosiva gaser vilket förhindrar skador på maskiner och annan elektronisk utrustning vid en
eventuell brand.

Den svenska benämningen för denna kabel är RQQ.
Alternativa benämningar: Anslutningsledning, förlängningskabel.

Har du frågor om vårt sortiment? Ring oss på 0000-00000 eller kontakt oss via vårt formulär

Ledarantal och area mm2Ytterdiameter nominellt mmVikt KG / KM
2 x 0,75

6,1
54,1
3 G 0,75
6,5
65,1
4 G 0,75
7,1
79,9
5 G 0,75
7,9
99,1
2 x 1
6,5
63,4
3 G 1
6,9
76,6
4 G 1
7,7
97,2
5 G 1
8,5
119,3
2 x 1,5
7,5
87,2
3 G 1,5
8,2
110,6
4 G 1,5
9,1
139,4
5 G 1,5
10,2
174,8
2 x 2,59,1
132,5
3 G 2,5
9,8
165,6
4 G 2,5
10,7
204,8
5 G 2,5
12,0
257,0
2 x 4

10,7
190,6
3 G 4
11,4
236,7
4 G 4

12,5
295,5
5 G 4
14,1
373,5