WILBAFLEX

WILBAFLEX

Gruvkabel, PUR mantlad för tuffa applikationer

  • UV / ozon beständig
  • Hög oljebeständighet
  • Hög slaghållfasthet
  • Nötnings och skärtålig mantel
  • Hydrolys samt mikrobresistent
  • Halogenfri
  • Köldflexibel

Wilbaflex är en flexibel kabel för extrema miljöer där det ställs höga krav på nötningstålighet och slitstyrka. Vanligt användningsområde är för matning och styrning av motorer för mobil utrustning i gruvor. Kabeln har mycket god beständighet mot en mängd av de flest förekommande industriella oljor, kemikalier samt fetter.
För förläggning i torra, fuktiga och våta utrymmen inomhus och utomhus. Denna version är UV och ozon beständig samt köldflexibel. Kabeln är även halogenfri, vilket betyder att den har låg rökutveckling vid en eventuell brand vilket underlättar vid utrymning av byggnader och ökar personsäkerheten. Det bildas inte heller några korrosiva gaser vilket kan förhindra skador på maskiner och annan utrustning vid en eventuell brand. Konstruktionen med splittrad skyddsledare reducerar de störningar som normalt kan förekomma i skyddsledaren, bidrar dessutom med en symmetrisk konstruktion.

Har du frågor om vårt sortiment? Ring oss på 0171-477 900 eller kontakta oss via vårt formulär

Ledarantal och area mm2Ytterdiameter nominellt mmVikt KG / KM
3 x 16 + 3 G 4
24,0962
3 x 25 + 3 G 426,01194
3 x 35 + 3 G 630,01685
3 x 50 + 3 G 1035,02289
3 x 70 + 3 G 1640,03199
3 x 95 + 3 G 1645,04120
3 x 120 + 3 G 2552,05448