NYCWY (FKKJ)

NYCWY (FKKJ)

Kraftkabel, koncentrisk ledare, 0,6/1kV

  • UV beständig

NYCWY tillämpas för öppen fast förläggning inomhus och utomhus, i betong, i rör, direkt i mark samt direkt i vatten.

Kabeln används bla. i elkraftverk, transformatorstationer, industrianläggningar, stadsnät,ställverk, explosionsfarliga
rum och andra elektriska anläggningar. Den koncentriska ledaren/ skärmen används för jordanslutning.

NYCWY är tillverkad enligt tysk standard och motsvarar FKKJ.

NYCWY får utan några hinder användas för installationer i Sverige.

För mindre ledararea se NYCY (EKKJ)

Har du frågor om vårt sortiment? Ring oss på 0171-477 900 eller kontakta oss via vårt formulär

Ledarantal och area mm2Ytterdiameter nominellt mmKabelvikt
kg / km
1 x 95/50 RM
24,0
1761
1 x 240/120 RM
32,6
4067
2 x 10/10 RE
19,4
610
2 x 16/16 RE
20,4
840
2 x 16/16 RM
21,3
896
2 x 25/16 RM
24,4
1299
2 x 25/25 RM
25,1
1340
2 x 50/25 RM
30,3
2045
3 x 10/10 RE
19,4
750
3 x 16/16 RE
21,4
1050
3 x 25/16 RM
25,5
1600
3 x 25/25 RM
25,5
1600
3 x 35/16 SM
27,6
1700
3 x 35/35 SM
25,7
1850
3 x 50/25 SM
28,7
2300
3 x 50/50 SM
28,7
2400
3 x 70/35 SM
32,8
2900
3 x 70/70 SM
33,8
3300
3 x 95/50 SM
37,8
4000
3 x 95/95 SM
37,8
4500
3 x 120/70 SM
40,8
5000
3 x 120/120 SM
41,8
5500
3 x 150/95 SM
45,0
6000
3 x 150/150 SM
46,0
6750
3 x 185/95 SM
50,0
7500
3 x 240/120 SM
57,0
10000
3 x 300/150 SM
60,5
11615
4 x 10/10 RE
20,4
870
4 x 16/16 RE
23,4
1250
4 x 16/16 RM
23,4
1250
4 x 25/16 RM
27,6
1800
4 x 35/16 SM
28,6
2050
4 x 50/25 SM
32,8
2700
4 x 70/35 SM
36,8
3750
4 x 95/50 SM
43,9
5000
4 x 120/70 SM
47,0
6300
4 x 150/70 SM
51,0
7600
4 x 185/95 SM
56,0
9300
4 x 240/120 SM
63,0
11600
4 x 300/150 SM
69,6
15331