PBM 920 TPE

Högflexibel styrkabel för släpkedjor, TPE-mantel, UV, UL/CSA

 • Mantel med låg friktion
 • Lämplig för ångrengöring
 • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
 • Hydrolysresistent mot kallt och varmt vatten
 • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga
  rengörings- och kylmedel
 • Resistent mot kylvätskor, mikrober, fluorvätesyra, saltsyra
  och försvagad svavelsyra
 • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
 • Mekaniskt slitstark
 • Extremt liten böjradie
 • Klarar långa åklängder i släpkedjor, upp till 400m
 • Lågt partikelutsläpp vid drift i släpkedjor
 • Låg kapacitans

PBM 920 TPE är en högflexibel styr- och kraftkabel som är lämpad att användas permanent i kabelsläpkedjor samt mellan rörliga maskindelar. Klarar flera miljoner böjcykler vid montering i släpkedjor. Kan förläggas inomhus och utomhus i våta och torra utrymmen. Speciellt lämplig i miljöer där man vill förhindra tillväxt av mikrober, exempelvis inom dryckes och livsmedelsindustrin. Övriga områden som kabeln är lämplig att användas inom är tvätterier, biltvättutrustning, komposteringsanläggningar, reningsverk, jordbruk samt medicinsk teknik.

Mycket god beständighet mot en mängd kemiska medel. Immun vid kontakt med bioolja, fett, vaxer och deras emulsioner på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas.

Då kabeln är UL & CSA godkänd så är den i första hand avsedd för användning i utrustning för den Nordamerikanska marknaden.

Vänligen läs vår monteringsinstruktion för släpkedjekabel innan montering sker i släpkedja.

Alternativa beteckningar: Högflexibel kabel, signalkabel, matarkabel, motorkabel, släpkedjekabel, kontrollkabel.

Har du frågor om vårt sortiment? Ring oss på 0171-477 900 eller kontakta oss via vårt formulär

Ledarantal och area mm2Ytterdiameter nominellt mmVikt KG / KM
2 x 0,5
4,833
3 x 0,55,140
4 x 0,55,547
5 x 0,55,955
7 x 0,56,972
12 x 0,510,3124
18 x 0,512,5179
25 x 0,514,4 245
36 x 0,517,9357
2 x 0,755,241
3 G 0,755,550
4 G 0,755,960
5 G 0,756,572
7 G 0,757,794
12 G 0,7511,4168
18 G 0,7514,1253
25 G 0,7516,2344
36 G 0,7520,2499
42 G 0,7521,6564
2 x 15,650
3 G 15,961
4 G 16,474
5 G 17,089
7 G 18,4118
8 G 19,2127
12 G 112,4213
18 G 115,5317
25 G 117,8428
36 G 122,0637
42 G 123,8762
2 x 1,56,264
3 G 1,56,681
4 G 1,57,199
5 G 1,57,8125
7 G 1,59,6164
12 G 1,514,0301
18 G 1,517,5446
25 G 1,520,3609
36 G 1,524,7886
42 G 1,526,81039
2 x 2,57,496
3 G 2,57,9123
4 G 2,59,0153
5 G 2,59,8187
7 G 2,511,6255
12 G 2,518,7494
18 G 2,522,6705
25 G 2,525,3976