PBM 925C TPE

Högflexibel skärmad styrkabel för släpkedjor, TPE, UV, UL/CSA

 • Mantel med låg friktion
 • Lämplig för ångrengöring
 • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
 • Hydrolysresistent mot kallt och varmt vatten
 • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga
  rengörings- och kylmedel
 • Resistent mot kylvätskor, mikrober, fluorvätesyra, saltsyra
  och försvagad svavelsyra
 • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
 • Nötningstålig & mekaniskt slitstark
 • Extremt liten böjradie
 • Klarar långa åklängder i släpkedjor, upp till 400m
 • Lågt partikelutsläpp vid drift i släpkedjor
 • Låg kapacitans

PBM 925C TPE är en högflexibel, skärmad styr- och kraftkabel som är lämpad att användas permanent i kabelsläpkedjor samt mellan rörliga maskindelar. Klarar flera miljoner böjcykler vid montering i släpkedjor.

Kan förläggas inomhus och utomhus i våta och torra utrymmen. Speciellt lämplig i miljöer där man vill förhindra tillväxt av mikrober, exempelvis inom dryckes och livsmedelsindustrin. Övriga områden som kabeln är lämplig att användas inom är tvätterier, biltvättutrustning, komposteringsanläggningar, reningsverk, jordbruk samt medicinsk teknik. Mycket god beständighet mot en mängd kemiska medel.

Immun vid kontakt med bioolja, fett, vaxer och deras emulsioner på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas.

Den flätade förtenta kopparskärmen skyddar mot elektromagnetiska störningar, EMC anpassad.

Då kabeln är UL & CSA godkänd så är den i första hand avsedd för användning i utrustning för den Nordamerikanska marknaden.

Vänligen läs vår monteringsinstruktion för släpkedjekabel innan montering sker i släpkedja.

Alternativa beteckningar: Högflexibel kabel, signalkabel, matarkabel, motorkabel, släpkedjekabel, kontrollkabel.

Har du frågor om vårt sortiment? Ring oss på 0171-477 900 eller kontakta oss via vårt formulär

Ledarantal och area mm2Ytterdiameter nominellt mmVikt KG / KM
2 x 0,5
6,659
3 x 0,56,968
4 x 0,57,578
5 x 0,57,988
7 x 0,59,1109
12 x 0,512,1219
18 x 0,514,8280
25 x 0,516,3356
30 x 0,518,2410
36 x 0,520,3542
2 x 0,757,070
3 G 0,757,384
4 G 0,757,992
5 G 0,758,5110
7 G 0,759,7138
12 G 0,7514,2270
18 G 0,7517,6381
25 G 0,7519,3490
36 G 0,7523,2695
42 G 0,7524,6779
2 x 17,678
3 G 17,790
4 G 18,4109
5 G 19,2127
7 G 110,6161
12 G 115,1310
18 G 117,9451
25 G 119,6611
36 G 124,0836
42 G 125,3963
3 G 1,58,4120
4 G 1,59,3142
5 G 1,510,0166
7 G 1,512,0218
12 G 1,518,1436
18 G 1,522,2614
25 G 1,524,3837
36 G 1,530,81275
42 G 1,532,61454
3 G 2,59,7167
4 G 2,511,0196
5 G 2,512,2244
7 G 2,514,9359
12 G 2,523,1670
18 G 2,527,9973